HZ Activity s.r.o., Kontejner

spo­leh­li­vý do­voz­ce

po­u­ži­tých

lod­ních kon­tej­ne­rů

Použité kontejnery

Mož­nost do­vo­zu
až na místo

Vybíráme pouze kontejnery v bezvadném stavu

Kontejner můžete kdykoliv snadno přemístit